Järelvagunid

Kolmapäev, 08. juuli 2009 20:07 Aare
Prindi
Järelvagun nr. 121
Trammikoosseis 21+121 jõuab Balti jaama peatusse.
Foto: Aleksandr Bernstein, 1963


Valmistaja ASEA (nr 101-112)
Riigi Sadamatehas (113-124)
Trammitrust (128-150)
Ehitusaastad:
1913 - 1954

Kui mais 1921 pandi Narva maantee liinil käiku bensiinimootortrammid, siis pea kohe haagiti neile taha järelvagunid – 1913. aasta ASEA tehase hoburaudteevagunid. Kasutati nii kinniseid (nr 31-36) kui lahtisi (nr 8-13). Need 12 pisikest vagunit jäidki 10 aastaks ainsateks järelvaguniteks, kusjuures kinnised sõitsid bensiinimootorvagunite taga, lahtisi kasutati aga alates sügisest 1925 üksnes koos elektritrammidega.

Esimesed uued järelvagunid nr 113-115 ehitati Riigi Sadamatehases valmis 1931. aasta novembriks. Need olid samasuguste kandiliste keredega nagu samal ajal ehitatud bensiinimootorvagunid 64 ja 65, ainult ühe külgakna võrra pikemad (kogu vagun oli 9,8 m pikk). Sadamatehases valmisid aastail 1937-1939 veel järelvagunid nr 116-118 ja 121-124. Järelvagunid 119, 120 ja 125 tehti endistest bensiinimootorvagunitest nr 64, 65 ja 60, kui linnaliinidel nende järele vajadus kadus. Ka 126 ja 127 ehitati endiste bensiinimootorvagunite baasil, aga seda juba pärast sõda.

Aastail 1952-1954 järelvagunite arv kahekordistus, kui trammitrustis ehitati 23 uut järelvagunit (nr 128-150). Erinevalt vanematest olid need ümarate otstega, põhiplaanilt identsed mootorvagunitega, kuid ühe külgakna võrra lühemad.

Kui kadus vajadus trammikoosseisude ümberhaakimiseks lõpp-peatustes (1958), kujunesid välja enam-vähem kindlad trammikoosseisud. Sarnased numbrid üritati üldjuhul kokku panna (15+115, 23+123, 46+146 jne), aga paljudel vagunitel oma „õige“ paariline puudus ja aeg-ajalt koosseisud vahetusid. Viimase sõidu tegid kohalikud järelvagunid sügisel 1967, kõige viimasena tramm 22+138. Ühtlasi kadusid sellega trammidest konduktorid, kuna kohalikud järelvagunid olid ainsad, kuhu kassasid peale ei monteeritud.

Käiku antud

 Maha kantud

 
101,
108 - 112

1914 ex 8 - 13 1951-53 
102 - 107
1914
ex 31 - 36 1947-51 
113 - 115
1931
 1962-65 
116 - 118
1937
 1962-65
 
119 - 1201939
ex 64,65 1955-56
 
121 -124 1939
 1964-66
 
1251940
ex 60
1952
 
1261948
ex 611949 (mootorvaguniks)
 
127
1952
ex 581957
 
128 - 133
1952
 1965-66 
134 - 135 1953
 1966  
136 - 1501954 1965-67
 
Järelvagunite rivi Tondi lõpp-peatuses (119, 124, 117 jt). Foto: 1947
Trammikoosseis 32+118 jäi 9. märtsi pommirünnakus seisma Jaani kiriku juurde. Vaade kiriku poolt Tondi suunas. Foto: 10.3.1944
Tramm 30+124 pööramas Tartu maanteelt Laikmaa tänavale, taustal Kunstiinstituudi hoone. Foto: Tallinna Linnamuuseum, 1954
Üks viimaseid kohalikke trammikoosseise 40+141 Ülemiste lõpp-peatuses. Foto: Wolfgang Schreiner, 14.8.1967

1921 - 1956
1914 - 1967
1925 - 1967
BensiinimootorvagunidJärelvagunid
Mootorvagunid